Városfásítás

Közösségi faültetés Békéscsaba közterületein

A több száz lelkes békéscsabai által szerkesztett közösségi térképünkön rengeteg ültetésre javasolt helyet írtunk össze. Az önkormányzattal történő folyamatos egyeztetések alapján ezekre a helyekre minél több fát fogunk ültetni. Éveken keresztül tart majd, mire minden erre alkalmas helyre fa kerül.

A kiültetendő konkrét fákat szeretnénk konkrét emberekhez, csoportokhoz, akár cégekhez, szervezetekhez  kötni. Ennyi új fát máshogy nem lehet megőrizni, csak ha van, aki odafigyel rá. Hosszú távon. Lehet csatlakozni, indulnak ilyen kezdeményezések – figyeld a híreinket.

Rövidtávú terveink között szerepel Békéscsaba ömkormányzati tulajdonban álló zöldterületeinek, illetve közterületeinek közösségi fásítása. Ennek érdekében egy 4 pontos cselekvési tervet dolgozunk ki, az alábbiak szerint:

1. lépés:

A várossal együttműködve közterületek kijelölése a „közösségi ültetvények” megtervezéséhez. A 60K közössége kijelölte a potenciálisan fásítandónak vélt területeket. Ezt az internet alalapú közösségi fásítási tervet, egyfajta szűrőként, a hivatal releváns szakosztálya áttanulmányozta, a városfejlesztési és városrendezési tervekkel összhangban kiadta a fásítási engedélyeket.

2. lépés:

 Helyi, mikro-közösségek toborzása, például iskolák diákjai és tanárai, vállalatok munkavállalói, civil szervezetek, akik örökbe fogadják a telepítendő fákat

3. lépés:

 

A toborzásokat követően megkezdődik a közösségi fásítási tevékenység. A város biztosítja a területet, a Hatvanezer Fa Egyesület segít a facsemeték beszerzésében

4. lépés:

 

A 60K mozgalom önkéntesei, a FaPásztorok ültetvénykoordinátorokként segítenek a mikro-közösségek fásítási munkáiban

Annak biztosítása érdekében, hogy a fák az elkövetkező évtizedekben fennmaradjanak, javasoljuk a közösségek és a város közötti szerződéses megállapodás kötését, amelyekben mindkét fél vállalja, hogy évi fenntartási terv alapján gondozza az ültetvényeket, és garantálják, hogy az ültetvények állandóak lesznek és nem kerülnek kivágásra.

Őserdő pogram

Ez bizarr kifejezés, de ha nem valósítjuk meg, máris letehetjük a fegyvereket.

Minden, ami él, az szénalapú. Olyan tereket kell teremteni, ahol a szén a levegőből le tud kötődni és ott is marad. Ehhez a legjobb az erdősítés. Olyan örökerdőt kell ‘létrehozni’, elindítani, ami magát fenntartja, összetett, fajokban gazdag, minél több és minél jobban együttműködő élő közösséget alkot növényekből, állatokból, mindenféle talajlakóból, gombákból, mikroszkopikus élőlényekből. Fontos, hogy csak a kezdőrúgást végezzük el mi, de azt legalább jó irányba. A természet (mint mindig) aztán gondoskodni fog, ha majd ráhagyjuk. Siker, hogy vannak már területek, lettek áldozatos földtulajdonosok, akik a sajátjukat a köznek adták. A közösséggel együttműködve klímatudatos gazda, Ancsin István ajánlotta a köznek elsőként 3,5 hektáros területét, ahol a közösség 300.000 makkot vetett el.

2020 és 2021 folyamán az egyesület további 14 hektár erdőt hozott létre.

Zöld folyosók - dűlő program

A városunkat körülölelő szántók mellett több száz kilométer hosszú, igen kopár dűlőút hálózat van.
Ezek szélein szinte egyáltalán nincsenek fák, semmilyen növényzet. Ezen zöld folyosók hiánya komoly környezeti károkat okoz, míg bizonyított pozitív hatásuk számos:

 • Javítja a talaj vízgazdálkodását.
 • Csökkenti, megakadályozza a víz és széleróziót. Hiszen évente több mm termőréteg vándorol el a szelek szárnyán földjeinkről
 • Méretétől függően segíti környezetében a páralecsapódást.
 • Csökkenti, megszűri a por szennyezést az utak környezetében.
 • Lakott területek mellett „zaj” falként működik.
 • Szomszédságában a fenti hatások miatt termésnövekedés jelentkezhet.
 • Csökkenti a vadkár mértékét, mérséklődik a rágás, agancstisztításból okozott kár, hiszen nagyvadjaink szívesebben feszülnek egy faágnak, mint egy kukoricaszárnak.
 • Élőhelyet biztosít számos vadfajnak. Előnyben részesítik a kultúrnövényekkel szemben.
 • Csökkentheti a megjelenő kártevőket.
 • Megszünteti az élővilág elszigetelődését, átjárót biztosít számukra, elősegíti egyes területek tehermentesítését, eloszthatja, csökkentheti a vadsűrűséget.
 • Az énekesmadaraknak biztosított élőhellyel csökkenthető a kártevők elleni védekezés költsége.
 • Fák esetében kiegészítő gazdasági tevékenységet nyújthat a gyümölcsös sávok telepítése.
 • Hosszabb távon saját területen a fasorok megújítása jelentős mennyiségű tűzi-épület fát adhat.
 • A fák által biztosított mikroklíma a tájesztétikai, illetve a fent sorolt hatások mellett pihenést, rekreációt, nyújthat bárkinek.

A félsivataggá válás ellen a dűlők fásítása döntő fegyver. A feladatok számosak, az eredmény talán itt tud a leghamarabb mutatkozni, hiszen itt már cserje szinttől, kisebb vegetáció mellett is jelentkeznek a pozitív hatások. Dolgunk kiméretni a dűlőket (önkormányzati tulajdon) és dolgunk meggyőzni a gazdatársadalmat ezen pozitív hatásokról, hisz az ő földjüket szeretnénk a közös jövőnknek megvédeni. Te is segíthetsz ebben.

Vizes élőhely program

Békéscsaba területének jó része valaha mocsaras, felszíni vizekben bővelkedő vidék volt. Mára ez szinte teljesen eltűnt. A vízrendezés, a táj átalakítása a szántóknak kedvezett. Meglepő, és csodálatos, hogy a természetnek van emlékezete. Ha egy tájseb keletkezik, például bányák formájában, azt a mi “csabai” természetünk igyekszik az ősi mintára visszaformálni. Csak hagyni kell, és ahol nem megy, ott segíteni egy kicsit. Most erre vállalkozunk. Nem messze a városhatártól van két, szinte összeérő bányató, amely szépen elindult ezen az ősi úton. 12 hektáron terül el ez a vizes élőhely, de a víz-és nádas mellett vannak még komoly sebei, melyek begyógyítását elkezdjük. A terület gazdája ezt lehetővé teszi nekünk, erre szánja vagyonának ezt a részét. Is. Nem meglepő, hogy ismét Ancsin Istvánról van szó. Békéscsaba ökoszisztémájában a víznek is nagy szerepe volt. A vízimadarak, a vízi élőlények a feltöltések következtében szinte mind eltűntek. Ha ti is mellettünk lesztek, vissza tudunk valamennyit ebből állítani. Most nézzetek egy kis videót erről az új-régi világról, amelyet tiszteletből “Tüskevár” néven emlegettünk eddig magunk között.

Öregerdő program

Békés megyei erdészekhez csatlakozva nagy fáktól vonjuk el a fejszét. Az erdész társadalom évszázadok óta őrzi az egyensúlyt ember és természet között. Tapasztalatukra, elkötelezettségükre támaszkodva közös célt tűztünk ki magunk elé:
 
Meglévő erdőket segítünk évszázadossá válni, vagy annak maradni. Amíg van mit menteni, védeni, ez közös kötelességünk. Nemcsak itt a megyében, hanem az ország erre alkalmas egyéb területein is.
 

Íme az első: a képeken látható gyönyörű, öreg, védendő tölgyes.

Eddig három évszázadban élt. A tizenkilencedikben ültették, a huszadikat végigélte, és most a huszonegyedikben is kiválóan érzi magát. A megyében ez az egyik legidősebb állomány. Fennmaradása annak köszönhető, hogy az erdészek évtizedek óta védték, rejtegették. Többször került már kutyaszorítóba, de itt van. Az erdész generációk staféta szerűen adták tovább ennek az erdőnek (is) a védelmét, most szeretnénk a közösségünket is melléállítani. Lehet, hogy ez fura lesz, de ezt az erdőfoltot nem kirándulóhelynek szánjuk. Lehet, hogy ti megértitek: vannak olyan helyek, ahol a háborítatlanság a legfontosabb. Ha az erdész társadalom minden tudását bevetve elterelte a gazdasági és egyéb érdekeket ezen erdő tájékáról, mi sem akarhatjuk “celeb” erdővé tenni. A közösség segítsége azonban nélkülözhetetlen. Sokan kell, hogy szívetekbe fogadjátok, hisz a ti támogatásotok ad erőt arra, hogy tovább lehessen vinni ezt az erdőt a negyedik évszázadba is. Folytatás következik.