VEZETŐSÉG

Dr. Duray Balázs

Alelnök, szakmai irányító

Geográfus tájkutató, egyetemi docens. Szakértő tájvédelem, földtani természeti értékek és barlangok szakterületeken. Városi klímaadaptációs szakértő. 18 év kutatói tapasztalattal rendelkezik, 14 db környezeti témájú kutatási projektben (6 db témavezetés, 5 db nemzetközi) és 38 tudományos konferencián vett részt. 51 tudományos publikáció szerzője, a hazai tájváltozás modellezés úttörője. 12 év egyetemi oktatói tapasztalattal 20 tantárgy oktatója. További tevékenységei: Környezet- és természetvédelmi konzultációk, városi, ill. civil környezeti szemléletformáló kampányok. Tervezőként terület-, település- és vidékfejlesztési programok környezetvédelmi és fenntarthatósági munkarészeinek szakértője. Települési és térségi klímastratégiák kidolgozásában, zöld infrastruktúra-hálózat fejlesztésében vesz részt.

 A  Hatvanezer Fa Egyesület alapító tagja. Szakmai irányítóként segít a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az ültetéseket engedélyező hatóságokkal, közigazgatással és az ültető mikro-közösségekkel (iskolák, civilek, cégek); koordinálja az ültethető, fásítható helyek megkeresését, a fásítási engedélyek beszerzését; segít az ültetett fák klímavédelmi szerepének meghatározásában.

Poliák Pál

Alelnök, szakmai irányító

Vadgazdálkodási, mezőgazdasági technikus, vadélőhely fejlesztő,  15 éves gyümölcskertészeti tapasztalattal egy termelő és feldolgozó családi vállalkozás tulajdonosa. Kereskedelmi hálózatfejlesztési szakember.  Második generációs vadászként  a környék biodiverzitásának minél teljesebb visszaállításával foglalkozik. Gyakorlatban végzi a még megmaradt védett és vadászható állatfajok oltalmát, élőhelyének fejlesztését. A zöld folyosó rendszerekhez kapcsolódó dűlőfásítási program ötletgazdája és elindítója.  Gyakorlati, terepi gépi és fizikai munkálatok szakértője és kivitelezője az agrárium, a fásítás és az élőhelyfejlesztés területén.

A Hatvanezer Fa Egyesület szakmai irányítója. Feladatai:  Az egyesület terepi koordinátorainak és  önkéntes aktivistáinak irányítója. Vezényli az ültetések, vetések fizikai megvalósulásának folyamatát. Kapcsolatot tart a földtulajdonosokkal, szaporítóanyag beszállítókkal. Biztosítja a megfelelő agro-és erdészeti technikai eszközöket. Felügyeli és szervezi az utógondozást. Kapcsolatot épít a környék gazdatársadalmán túl a megfelelő szervezetekkel, szakemberekkel a dűlőmenti és egyéb fásításokhoz kapcsolódóan.

Ulbert Zoltán

Elnök

Okleveles agrárközgazdász. 10 évet töltött a  hagyományos mezőgazdaságban, mint  integrátor, közvetítő kereskedő. Az azóta eltelt 21 évben ellenőrzött ökológiai termékek kereskedelmével, termeltetésével, népszerűsítésével foglalkozik. A talajmegújító mezőgazdaság, és egyéb, fenntartható agrármegoldások, valamint a non-growth közgazdasági irány támogatója, művelője. Kiskereskedőként a vidék első ellenőrzött bioboltjának üzemeltetője. Ugyanez az üzlet lett 2019-ben az  ország első karbonsemleges élelmiszerboltja.

 A „60 ezer fa Békéscsabán” közösségi csoport és mozgalom  elindítója, a Hatvanezer Fa Egyesület alapító elnöke.  Az egyesület szakmai, tudományos és terepi hátterére támaszkodva kezdeményezi, összefogja és irányítja az egyesület tevékenységeit. Feladata még:  A közösség  fejlesztése, az önkéntes szellemiség és részvétel folyamatos építése, a mozgalom jó gyakorlatainak szélesebb körben történő ismertetése, terjesztése.

SZAKÉRTŐINK

Frankó Róbert

Szaktanácsadó

Okleveles erdőmérnökként végzett a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. Másfél év szakirányítási tevékenység után  kinevezték Békés megye 32-s körzete erdőfelügyelőjének. Ez 14385 ha erdőben folyó gazdálkodási tevékenység szakmai és törvényességi felügyeletét jelenti. Az engedélyezéstől a folyamatokon keresztül a végrehajtás ellenőrzése és műszaki átvétele a feladata. Főbb területek: Erdőtelepítés, erdőfelújítás, erdővédelem, fahasználat, birtokpolitikai ügyek, oktatás és képzés a szakterületen belül. 1998 és 2002 között az megyei iskola-és önkormányzat fásítási programot koordinálta. 2000 és 2007 között az Országos Erdészeti Egyesület Békés megyei Szervezetének titkára. A Dél-Alföldi  régió kivételével az ország több területén végez tervezési és kivitelezési,koordinációs, ill. szakértési tevékenységet.

A Hatvanezer Fa Egyesület szakmai irányítója. Feladatai: Az erdősítések és fásítások szakmai előkészítése, termőhely feltárás, alternatívák megtervezése, technológiák összeállítása, szaporítóanyag beszerzése, a kivitelezés ellenőrzése és szükség esetén a koordinációban részvétel. Meghatározza az erdőművelési, erdőnevelési, erdővédelmi feladatokat, ellenőrzi a végrehajtást. Részt vesz a szakmai oktatási feladatokban, kapcsolatokat tart, belső képzések előadója. Az örökerdő és rekultivációs projektekben az erdészeti szakmai feladatokat látja el.

Jakab Zsuzsanna

Szaktanácsadó

1997-től a gyulai Mohácsy Mátyás Kertészeti Szakközépiskola kéttannyelvű dísznövénykertész szakára járt. Érettségi után parképítést tanult, ahol elméletből és gyakorlatból is kitűnő eredménnyel végzett. Az utolsó fél évet már gyermek mellett teljesítette, így a jó eredmények miatti állásajánlatok ellenére sem dolgozott a szakmában.  3 gyermek édesanyja és egyéni vállalkozóként egy helyi vegyesboltot üzemeltet. A növényekkel való foglalatoskodás ma is kíséri életét, szívesen segít ismerőseinek tanácsaival, kertjeik, udvaruk megtervezésével. A tervrajzok mellett a kivitelezés is közel áll hozzá, nem fél, hogy sáros lesz a keze. Egy gerlai civil szervezet alapító tagja és elnöke, mellyel alakulásuk óta a hagyományőrzés mellett, folyamatosan szerveznek környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos programokat. A Hatvanezer Fa Egyesület alapító tagja. 

Mazula András

Szaktanácsadó

1998-ban végzett építőmérnökként. Azóta folyamatosan az építőiparban tevékenykedik, különböző szintű vezető beosztásokban.

Munkája során a speciális mélyépítés, mélyalapozás, majd később a vízépítés területén szerzett tapasztalatot, jelenleg vállalkozóként szintén az építőipar egy egyedi szegmensében dolgozik.

Az elmúlt években több nemzeti park vizes élőhelyrekonstrukciós projektjének megvalósításában vett részt felelős műszaki vezetőként vagy műszaki ellenőrként.

Gyermekkora óta madarászik, a természet „megszállottja”. 1987-től tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, az utóbbi években a Békés Megyei Helyi Csoport elnöke. Az elmúlt 30 évben több faj- és élőhelyvédelmi programban vett részt az egyesület keretein belül, aminek köszönhetően rálátása van a magyarországi állami természetvédelem működésére is.

Rendszeresen tart óvodai előadásokat a madarakról, madarászatról, ezáltal részt vesz a legfiatalabb korosztály szemléletformálásában, a természet iránti érdeklődés felkeltésében. A Hatvanezer Fa Egyesület tevékenységét szaktanácsadóként segíti az élőhelyrekonstrukciós és egyéb, építőipari kivitelezést is érintő feladatok megtervezése, megvalósítása kapcsán, illetve részt vállal a projektek természetvédelmi kérdéseinek feltárásában, és megválaszolásában.

Zsittnyán Zoltán

Szaktanácsadó

2003 – ban végzett Baján az Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultásán vízellátás – csatornázás szakirányú építőmérnökként. A főiskola elvégzését követően a Dél – Alföld meghatározó víziközmű szolgáltatójánál helyezkedett el, ahol több mint 15 éve vezetői munkakörben dolgozik. Ezen időszak alatt több kiemelt jelentőségű feladatban, projektben vett részt. Jelenleg a fenti Társaságnál 36 település víziközmű rendszerének üzemeltetését, fenntartását ellátó Területi Divízió vezetője. Munkája során ivóvízellátással – ivóvíztisztítással, szennyvízelvezetéssel – szennyvíztisztítással, illetve az azokhoz kapcsolódó felhasználói ügyek intézésének vezetésével foglalkozik. A közvetlen irányítása alá tartozó Területi Divízió üzemeltetési területén valamennyi, a térségünkre jellemző víziközmű ellátó rendszer megtalálható.

A Hatvanezer Fa Egyesület munkájában szaktanácsadóként vesz részt a megvalósítani kívánt növényi, valamint állati vizes élőhelyek kialakításában, a hozzá kapcsolódó további rész és munkafolyamatokban. Javaslatot ad, véleményezést tesz az egyesület által létesítendő, kialakítandó vizes élőhelyeket érintő rendszerekkel, víznyerőhelyekkel, azok műszaki kialakításával, szükség szerinti tervezésével, engedélyezésével kapcsolatosan.

AKTIVISTÁK

kapcsolat

Ha kérdése van keressen minket bizalommal!

Email:

hatvanezerfabcsaba@gmail.com