VEZETŐSÉG

Dr. Duray Balázs

alelnök, szakmai irányító

Geográfus tájkutató, egyetemi docens. Szakértő tájvédelem (SZTJV) és földtani természeti értékek és barlangi értékek (SZTV) szakterületeken, illetve városi klímaadaptációs szakértő (CLIM-CAP). 18 év kutatói tapasztalattal rendelkezik, részt vett 14 db környezeti témájú kutatási projektben (6 db témavezetés, 5 db nemzetközi) és 38 tudományos konferencián. 51 tudományos publikáció szerzője, a hazai tájváltozás-modellezés úttörője. 12 év egyetemi oktatói tapasztalattal összesen 20 tantárgy oktatója. Rendszeresen végez környezet- és természetvédelmi konzultációs tevékenységet, városi, ill. civil környezeti szemléletformáló kampányok meghívott előadója. Tervezőként terület-, település- és vidékfejlesztési programok környezetvédelmi és fenntarthatósági munkarészeinek szakértője. Jelenleg települési és térségi klímastratégiák kidolgozásában és a közép-békési, valamint határ menti térség zöld infrastruktúra-hálózat fejlesztésében vesz részt. A Hatvanezer Fa Egyesület alapító tagja. Kezdetektől fogva szakmai irányítóként segít a kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az ültetéseket engedélyező hatóságokkal, közigazgatással és az ültető mikroközösségekkel (iskolák, civilek, cégek). Koordinálja az ültethető, fásítható helyek megkeresését, a fásítási engedélyek beszerzését, segít az ültetett fák klímavédelmi szerepének meghatározásában.

Poliák Pál

alelnök, szakmai irányító

Hálózatfejlesztő, vadgazdálkodási technikus. 15 éves gyümölcskertészeti tapasztalattal egy termelő és feldolgozó családi vállalkozás tulajdonosa. Vadgazdálkodási, mezőgazdasági technikus, vadélőhely fejlesztő. Második generációs vadászként a környék biodiverzitásának minél teljesebb visszaállításával foglalkozik. Évek óta gyakorlatban végzi a még megmaradt védett és vadászható állatfajok oltalmát, élőhelyének fejlesztését. A zöld folyosó rendszerekhez kapcsolódó dűlőfásítási program ötletgazdája és elindítója. Évtizedes tapasztalattal rendelkező mezőgazdász. Gyakorlati, terepi gépi és fizikai munkálatok szakértője és kivitelezője az agrárium, a fásítás és az élőhelyfejlesztés területén. A Hatvanezer Fa Egyesület alapító tagja, szakmai irányítója az egyesület megalakulásától kezdve. Feladatai: Az egyesület terepi koordinátorainak és önkéntes aktivistáinak irányítója. Vezényli az ültetések, vetések fizikai megvalósulásának folyamatát. Kapcsolatot tart a földtulajdonosokkal, szaporítóanyag beszállítókkal. Biztosítja a megfelelő agro-és erdészeti technikai eszközöket. Felügyeli és szervezi az utógondozást. Kapcsolatot épít a környék gazdatársadalmán túl a megfelelő szervezetekkel, szakemberekkel a dűlőmenti és egyéb fásításokhoz kapcsolódóan.

Ulbert Zoltán

elnök

Okleveles agrárközgazdász, 1989-ben végzett Budapesten. 10 évet töltött a hagyományos mezőgazdaságban, mint integrátor és közvetítő kereskedő. Az azóta eltelt 21 évben ellenőrzött ökológiai termékek kereskedelmével, termeltetésével foglalkozik. Kiskereskedőként a vidék első ellenőrzött bioboltjának üzemeltetője. 2019-ben ez az üzlet lett az ország első karbonsemleges élelmiszerboltja is. Helyi, rövid ellátású láncok kialakításában is részt vállal. A talajmegújító mezőgazdaság, és egyéb, fenntartható agrármegoldások, valamint a non-growth közgazdasági irányzat támogatója, művelője. A „60 ezer fa Békéscsabán” közösségi csoport és mozgalom elindítója, az abból kinőtt Hatvanezer Fa Egyesület alapító elnöke. Az egyesület szakmai, tudományos és terepi hátterére támaszkodva kezdeményezi, összefogja és irányítja az egyesület tevékenységeit. A közösség fejlesztése, az önkéntes szellemiség és részvétel folyamatos építése, a mozgalom jó gyakorlatainak szélesebb körben történő ismertetése, terjesztése a feladata.

SZAKÉRTŐINK

Frankó Róbert

szakmai irányító

1992 ben végzett okleveles erdőmérnökként a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. Másfél év szakirányítási tevékenység után kinevezték Békés megye 32-s körzete erdőfelügyelőjének. Ez 14385 ha erdőben folyó gazdálkodási tevékenység szakmai és törvényességi felügyeletét jelenti. Az engedélyezéstől a folyamatokon keresztül a végrehajtás ellenőrzése és műszaki átvétele a feladata. Főbb területek: Erdőtelepítés, erdőfelújítás, erdővédelem, fahasználat, birtokpolitikai ügyek. Oktatás és képzés a szakterületen belül. Ezen felül 1998 és 2002 között az megyei iskola-és önkormányzat fásítási programot koordinálta. 2000 és 2007 között az Országos Erdészeti Egyesület Békés megyei Szervezetének titkára. A Dél-Alföldi régió kivételével az ország több területén végez tervezési és kivitelezési,koordinációs, ill. szakértési tevékenységet. A Hatvanezer Fa Egyesület szakmai irányítója, feladata az erdősítések és fásítások szakmai előkészítése, termőhely feltárás, alternatívák megtervezése, technológiák összeállítása, szaporítóanyag beszerzése, a kivitelezés ellenőrzése és szükség esetén a koordinációban részvétel. Meghatározza az erdőművelési, erdőnevelési, erdővédelmi feladatokat, ellenőrzi a végrehajtást. Részt vesz a szakmai oktatási feladatokban, kapcsolatokat tart, belső képzések előadója. Az örökerdő és rekultivációs projektekben az erdészeti szakmai feladatokat látja el.

Jakab Zsuzsanna

szaktanácsadó

1997-től a gyulai Mohácsy Mátyás Kertészeti Szakközépiskola két tannyelvű dísznövénykertész szakára járt. Érettségi után parképítést tanult, ahol elméletből és gyakorlatból is kitűnő eredménnyel végzett. Három gyermek édesanyja , és egyéni vállalkozóként egy helyi vegyesboltot üzemeltet. A növényekkel való foglalatoskodás ma is kíséri életét, szívesen segít ismerőseinek tanácsaival, kertjeik, udvaruk megtervezésével. A tervrajzok mellett a kivitelezés is közel áll hozzá, nem fél, hogy sáros lesz a keze. Egy gerlai civil szervezet alapító tagja és elnöke, mellyel alakulásuk óta a hagyományőrzés mellett folyamatosan szerveznek környezet- és természetvédelemel kapcsolatos programokat. A Hatvanezer Fa Egyesület alapító tagja, a mozgalmat a kérteszeti tervezést igénylő feladatokban segíti. Kiterjedt dísz- és fűszernövény ismeretekkel rendelkezik.

Mazula András

szaktanácsadó

1998-ban végzett építőmérnökként. Azóta folyamatosan az építőiparban tevékenykedik, különböző szintű vezető beosztásokban. Munkája során a speciális mélyépítés, mélyalapozás, majd később a vízépítés területén szerzett tapasztalatot, jelenleg vállalkozóként szintén az építőipar egy egyedi szegmensében dolgozik. Az elmúlt években több nemzeti park vizes élőhelyrekonstrukciós projektjének megvalósításában vett részt felelős műszaki vezetőként vagy műszaki ellenőrként. Gyermekkora óta madarászik, a természet „megszállottja”. 1987-től tagja a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, az utóbbi években a Békés Megyei Helyi Csoport elnöke. Az elmúlt 30 évben több faj- és élőhelyvédelmi programban vett részt az egyesület keretein belül, aminek köszönhetően rálátása van a magyarországi állami természetvédelem működésére is. Rendszeresen tart óvodai előadásokat a madarakról, madarászatról, ezáltal részt vesz a legfiatalabb korosztály szemléletformálásában, a természet iránti érdeklődés felkeltésében. A Hatvanezer Fa Egyesület tevékenységét szaktanácsadóként segíti az élőhelyrekonstrukciós és egyéb, építőipari kivitelezést is érintő feladatok megtervezése, megvalósítása kapcsán, illetve részt vállal a projektek természetvédelmi kérdéseinek feltárásában, és megválaszolásában.

Zsittnyán Zoltán

szaktanácsadó

2003 – ban végzett Baján az Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultásán vízellátás - csatornázás szakirányú építőmérnökként. A főiskola elvégzését követően a Dél – Alföld meghatározó víziközmű szolgáltatójánál helyezkedett el, ahol több mint 15 éve vezetői munkakörben dolgozik. Ezen időszak alatt több kiemelt jelentőségű feladatban, projektben vett részt. Jelenleg a fenti Társaságnál 36 település víziközmű rendszerének üzemeltetését, fenntartását ellátó Területi Divízió vezetője. Munkája során ivóvízellátással - ivóvíztisztítással, szennyvízelvezetéssel – szennyvíztisztítással, illetve az azokhoz kapcsolódó felhasználói ügyek intézésének vezetésével foglalkozik. A közvetlen irányítása alá tartozó Területi Divízió üzemeltetési területén valamennyi, a térségünkre jellemző víziközmű ellátó rendszer megtalálható. A Hatvanezer Fa Egyesület munkájában szaktanácsadóként vesz részt a megvalósítani kívánt növényi, valamint állati vizes élőhelyek kialakításában, a hozzá kapcsolódó további rész és munkafolyamatokban. Javaslatot ad, véleményezést tesz az egyesület által létesítendő, kialakítandó vizes élőhelyeket érintő rendszerekkel, víznyerőhelyekkel, azok műszaki kialakításával, szükség szerinti tervezésével, engedélyezésével kapcsolatosan.

AKTIVISTÁK

kapcsolat

Ha kérdése van keressen minket bizalommal!

Email:

hatvanezerfabcsaba@gmail.com

Telefon:

+36 30 403 7101

Close Menu
×
×

Cart